Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Odpowiedzi na pytania - dot. zamówienia na usługi społeczne  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE  
Powiat
Wrocław  
Ulica
ul. Ludwika Solskiego  
Numer budynku
13  
Data publikacji do
2021-04-30  
Termin składania ofert
2019-07-31 09:00  

 

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP: 8971383551

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
ul. Ludwika Solskiego 13
52-401 Wrocław

 

Tel. 71-798-69-32
Strona internetowa: sp15.wroclaw.pl
e-mail: aluczak1401@wroclawskaedukacja.pl

Znak sprawy: US1/ZSP-9/2019                                                      Wrocław, 29.07.2019r.

 

 

 

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. zamówienia na usługi społeczne pt. Usługi restauracyjne na rzecz uczniów i dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 9 we Wrocławiu

 

     W związku z wpłynięciem  Zapytania dnia 26.07.2019r., Zamawiający,  w oparciu o  art. 38 Pzp, udziela odpowiedzi i wyjaśnień w Załaczniku nr 1.

Pozostałe  warunki określone  w SIWZ  pozostają bez zmian.

 

 

 

 


 Otrzymują :

1. strona internetowa  sp15.wroclaw.pl - + zał. 1
2. tablica ogłoszeń w siedzibie
3. a/a

 

Z poważaniem:
mgr Dorota Wójcik-Hetman

Załączniki

  Zał. nr 1.doc 56,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie.doc 36 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się